Hip Hop

Hip- hop plesna tehnika nastala je 70-ih godina u Americi te od tada, zajedno uz hip-hop glazbu, čini temelje hip-hop kulture. Hip-hop medijski je eksponirana plesna tehnika upravo zato što koreografije tog tipa služe kao vizualna dopuna glazbenih spotova tj. kao pratnja pjevača na koncertima, televizijskim nastupima i sl. Amplitude hip-hop pokreta nisu velike te ne sadrže teško izvodive plesne elemente kao kod jazz dance-a i sličnih plesnih tehnika. Hip-hop je stoga pristupačniji široj plesnoj populaciji. Hip-hop je karakteriziraju nagli, oštri pokreti tijela te akrobatski elementi koji su povezani u harmoničnu cjelinu. Čitava tehnika hip-hop-a izražava bunt mladih prema različitim sferama života, zato je hip-hop plesna tehnika trenutno najpopularniji oblik plesne rekreacije mladih. Hip-hop u Plesnom studiju Edite Cebalo pleše dva puta tjedno po jedan sat u početnim i naprednim grupama.


Učitelji:  Barbara Šećković, Beatriće Burcar, Alec EL- kazalAlec EL- kazal

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates